Back To Top
banner camera 360 banner camera 360

CAMERA 360 DCTECH SERIES

 • CPU 8 core
  CPU 8 core
  Bộ nhớ 32GB
  Bộ nhớ 32GB
 • Góc rộng hơn 30% so với camera truyền thống
  Góc rộng hơn 30% so với 
            camera truyền thống
  1280x720

  Camera HD

  Dễ dàng lắp đặt

  Dễ dàng lắp đặt